MENU

Zespół

Kancelarię Radców Prawnych Kontra Konsorcjum tworzy zespół doświadczonych specjalistów.

Wiesława Reszka


SENIOR PARTNER KANCELARII

+48 601 846 474


w.reszka@kancelaria-kontra.pl

Po ukończeniu aplikacji sądowej orzekałam w sprawach gospodarczych w ówczesnej Okręgowej Komisji Arbitrażowej w Gdańsku. Od 1989 r. do dzisiaj wykonuję zawód radcy prawnego. Od początku swojej działalności zajmuję się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych, prowadzących szeroką działalność gospodarczą, w tym między innymi produkcją urządzeń klimatyzacyjnych, produkcją statków, tworzeniem programów komputerowych, działalnością handlową, oraz usługową ( m.in. usługami transportowymi). Obsługuję również fundacje, stowarzyszenia i wspólnoty. Zakładam podmioty gospodarcze i dokonuję ich odpowiedniej rejestracji. Prowadzę także doradztwo prawne na rzecz osób fizycznych, w szczególności z zakresu prawa spadkowego (w tym o stwierdzenie nabycia praw do spadku, o dział spadku, o zapłatę zachowku i in.) sprawy o zasiedzenie nieruchomości, o odzyskanie wywłaszczonych nieruchomości, sprawy o zapłatę należności z różnych tytułów prawnych. Specjalizuję się w doradztwie prawnym z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego, w tym spadkowego.


Patrycja Skrzypecka-Kierepa


RADCA PRAWNY - SENIOR PARTNER KANCELARII

+48 609 536 926


p.skrzypecka@kancelaria-kontra.pl

Zajmuję się szerokim doradztwem prawnym w zakresie zakładania i funkcjonowania spółek, stowarzyszeń i fundacji ze szczególnym uwzględnieniem ich bezpieczeństwa prawno-podatkowego. Zdobyłam duże doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych i windykacji należności. Mam szeroką wiedzę w dziedzinie prawa budowlanego, prawa pracy, prawa spółdzielczego. Specjalizuję się również w prowadzeniu spraw z zakresu prawa bankowego, świadczę pomoc prawną tzw. frankowiczom. Tworzę i opiniuję wszelkie umowy. Udzielam pomocy prawnej w sprawach administracyjnych oraz dotyczących nieruchomości (np. umowy deweloperskie, spory własnościowe, służebności). Uczestniczę w negocjacjach. Moje życiowe motto "Wolność Człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego Człowieka".


Agnieszka Malek-Szabat


PARTNER KANCELARII

+48 605 227 622


a.malek@kancelaria-kontra.pl

Swoje zainteresowania koncentruję na prowadzeniu spraw z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Doświadczenie zdobywałam w wielu cenionych kancelariach w Trójmieście. Na co dzień świadczę kompleksową obsługę spółek, stowarzyszeń oraz fundacji. Sporządzam i opiniuję umowy, określając jednocześnie bezpieczeństwo transakcji oraz uczestnicząc w negocjacjach, zarówno prawnych, jak i finansowych. Gwarantuję rzetelne wykonanie zlecenia przy jednoczesnym przestrzeganiu zasad etyki zawodu radcy prawnego, a w szczególności bezwzględnym zachowaniu tajemnicy radcowskiej. Prywatnie jestem miłośniczką podróży, dobrej kuchni i aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu. Z Kancelarią Radców Prawnych KONTRA Konsorcjum jestem związana od 2015 roku.