MENU

Referencje

Referencje naszych klientów potwierdzają rzetelność oraz profesjonalizm usług świadczonych przez naszą Kancelarię.

APS Group Sp. z o.o.Działając w imieniu APS GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, niniejszym rekomenduję usługi prawnicze świadczone na rzecz Spółki przez Kancelarię Radców Prawnych KONTRA - Konsorcjum, w szczególności usługi mecenas Wieslawy Reszki, działającej razem z radcą prawym Patrycją Skrzypecką- Kierepą, jak również usługi całego wykwalifikowanego zespołu Kancelarii.

Świadczone usługi cechują się kompleksowością, terminowością, pełnym profesjonalizmem oraz wnikliwą analiza problemu. Korzystamy z usług Kancelarii przede wszystkim szczególności w zakresie spraw związanych z prawem cywilnym, prawem gospodarczym oraz prawem podatkowym.

Kancelaria przy analizie problemu wskazuje także na zagrożenia prawne, mogące powstać w przyszłości, przedstawia alternatywne rozwiązania, a tym samym ułatwia podjęcie właściwych decyzji.

Mając powyższe na względzie, oraz biorąc pod uwagę fakt długoletniej współpracy, z pełnym przekonaniem rekomenduję profesjonalizm radcy prawnego Wiesława Reszka i radcy prawnego Patrycji Skrzypeckiej Kierepy.


Z poważaniem
Prezes zarządu
Bogusław Witkowski


Basketball Investments S.A.Radca prawny Wiesława Reszka świadczy obsługę prawną na rzecz Spółki od lat. Pani Mecenas prowadzi Kancelarię razem z radcą prawnym Patrycją Skrzypecką-Kierepą, jako Konsorcjum Kancelarii Radców Prawnych KONTRA.

Kancelaria Radców Prawnych KONTRA jest godnym polecenia partnerem w zakresie realizacji usług prawnych. Długoletnia współpraca charakteryzuje się przede wszystkim pełnym profesjonalizmem, elastycznością, a także zrozumieniem ekonomicznych aspektów prowadzonej przez Spółkę działalności.

W imieniu Basketball Investments S.A. z pełnym przekonaniem rekomenduje Kancelarię Radców Prawnych KONTRA jako partnera solidnego, wszechstronnie analizującego przedstawione zagadnienia prawne.

Rekomenduję także zespół współpracowników Kancelarii, w tym radców prawnych, którzy dzięki profesjonalnemu nadzorowi Mecenas Wiesławy Reszki są właściwie przygotowani do współpracy z naszą Spółką.

Wysoki poziom świadczonych usług przez Kancelarię Radców Prawnych KONTRA jest jednoznaczny z pełnym zadowoleniem ze strony Klienta.


Z poważaniem
Prezes zrządu
Bogusław Witkowski


Columbus Marine Services sp. z o.o. sp.k.Z przyjemnością rekomendujemy usługi prawne świadczone przez Kancelarię Radców Prawnych KONTRA KONSORCJUM z siedzibą w Gdyni ul. Władysława IV 17/17. Kancelaria założyła naszą spółkę i świadczy stałą obsługe prawną od 3 lat.

W dotychczasowej współpracy korzystaliśmy z usług Kancelarii w zakresie konsultacji, analizy i przygotowania umów kontraktowych, opinii prawnych, dokumentów korporacyjnych, windykacji należności, oraz bieżącego doradztwa prawnego w dość szerokim zakresie.

Powierzone przez nas sprawy realizowane były zgodnie z naszymi oczekiwaniami, z zachowaniem wysokiej jakości obsługi oraz z wykorzystaniem posiadanej wiedzy prawniczej.
Dobra opieka prawna sprawia ze zarówno w biznesie jak i życiu prywatnym poruszamy się sprawnie i czujemy się "bezpieczni".

Bazując na dotychczasowym doświadczeniu, bardzo wysoko oceniam współpracę z Kancelarią Kontra Konsorcjum. Zdecydowanie rekomendujemy usługi świadczone przez kancelarię innym podmiotom oraz klientom indywidualnym.

Z poważaniem
Prezes zrządu
Paweł Licau


Foodtak Group sp. z o.o.Niniejszym udzielam referencji i oświadczam, iż Kancelaria Radców Prawnych ,,Kontra" od 2019 roku udziela pomocy prawnej Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Foodtak Group.

Pani Patrycja Skrzypecka-Kierepa wraz z zespołem spetnia wszystkie Nasze wymagania i oczekiwania. Posiadana wiedza, jak również bogate doświadczenie zawodowe przyczyniły się do dynamicznego rozwoju spółki na jej wczesnym etapie działalności.

Zespół Kancelarii wykazuje się dużą wiedzą w zakresie zakładania działalności gospodarczych w branży gastronomicznej.
Bardzo dobrze układająca się współpraca pozwala Nam polecić Kancelarię Radców Prawnych ,Kontra", jako doświadczonego i profesjonalnego Partnera w Biznesie


Prezes zarządu
Marcin Kusyk


Członek zarządu
Krzysztof Wenta


Gdyńskie Towarzystwo KoszykówkiW imieniu Gdyńskiego Towarzystwa Koszykówki z siedzibą w Gdyni, z przyjemnością potwierdzam, że radca prawny Wiesława Reszka wraz z radcą prawym Patrycją Skrzypecką-Kierepą, działające w ramach Konsorcjum Kancelarii Radców Prawnych KONTRA świadczą kompleksowe usługi prawnicze na najwyższym poziomie.

Wiedza zespołu Kancelarii jest nieoceniona, nie tylko w zakresie prawa o stowarzyszeniach, ale również w sferze prawa cywilnego, prawa gospodarczego czy prawa podatkowego. Panie Mecenas radzą sobie z każdym problemem prawnym, oceniając go właściwie i przedstawiając pożądane, zgodne ze sztuką rozwiązanie.

Świadczone usługi obejmują zarówno aktywne uczestnictwo w projektach biznesowych, jak też przygotowywanie projektów umów, ich negocjacje, jak również analizę problemów aktualnych, przedstawianych Kancelarii w momencie ich wystąpienia.

Zespół Kancelarii wykazuje się wysokim poziomem wiedzy i umiejętności w zakresie zagadnień prawnych, przy jednoznacznym zrozumieniu procesów biznesowych.

Mając na względzie dotychczasowe doświadczenie, rekomenduję innym podmiotom Kancelarii Radców Prawnych KONTRA, prowadzona przez radcę prawnego Wiesławę Reszkę oraz Radcę Prawnego Patrycję Skrzypecką-Kierepę.


Z poważaniem
Prezes zarządu
Bogusław Witkowski


"Pakiet" Zakład Usługowo - Handlowy Ewa ReszutekMam przyjemność potwierdzić w imieniu ZUH "PAKIET" Ewa Rzeszutek z siedzibą w Gdańsku, ul. Kreta 65, że radca prawny Patrycja Skrzypecka -Kierepa działająca w ramach Konsorcjum Kancelarii Radców Prawnych KONTRA KONSORCJUM razem z radcą prawym Wiesławą Reszka, świadczą kompleksowe usługi prawnicze, w szczególności w zakresie prawa o fundacjach, prawa o stowarzyszeniach, prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa podatkowego i innych dziedzin prawa- stosownie do pojawiających się problemów prawnych.

Świadczone usługi są rzetelne i profesjonalne, nacechowane zaangażowaniem we wnikliwej analizie problemów. Wskazywane są przy tym zagrożenia prawne i gospodarcze różnych alternatywnych rozwiązań, co pomaga Zarządowi w trafnym podejmowaniu decyzji biznesowych. Usługi prawnicze świadczone są terminowo, sprawnie. Stanowisko prawne przedstawiane jest w sposób jasny i jednoznaczny, często w sposób wykraczający poza standardową poradę prawną.

Z przyjemnością potwierdzam rzetelność i profesjonalizm radcy prawnego Wiesławy Reszka i radcy prawnego Patrycji Skrzypeckiej-Kierepy. Polecam Kancelarie Radców Prawnych KONTRA -Konsorcjum, ponieważ dzięki jej staraniom wiele spraw udało się sprawnie pomysinie rozwiązać.


Zakład Uługowo - Handlowy "Pakiet"
Ewa Reszutek


Pelixar S.A.W imieniu Spółki Pelixar Spółka Akcyjna, niniejszym, rekomenduję usługi Kancelarii Radców Prawnych KONTRA KONSORCJUM z siedzibą w Gdyni ul. Władysława IV 17/17. Z kancelarią współpracujemy od początku istnienia Pelixar S.A. Dotychczasowa współpraca obejmowała szereg działań związanych m.in z zalożenem spółki akcyjnej, bieżących obowiązków organów spółki, podpisywanie umów oraz szeroko pojętego doradztwa prawnego z zakresu prawa handlowego oraz prawa cywilnego.

Pomoc prawna udzielana przez Panią Patrycja Skrzypecka - Kierepę charakteryzuje się wysokim profesjonalizmem z uwagi na kompleksowość, solidność oraz terminowość podejmowanych czynności.

Mając na uwadze, oraz bazując na dotychczasowym doświadczeniu ze współpracy z kancelarią Radców Prawnych Kontra Konsorcjum z pełnym przekonaniem rekomendujemy usługi Kancelarii.


Z poważaniem
Sebastian Nowicki
Dyrektor Operacyjny


Pomorski Związek ŻeglarskiMam przyjemność potwierdzić, w imieniu Pomorskiego Związku Zeglarskiego, że radca prawny Wiesława Reszka, działająca w ramach konsorcjum Kancelarii Radców Prawnych KONTRA razem z radcą prawym Patrycja Skrzypecką-Kierepa, świadczą kompleksowe usługi prawnicze, w szczególności w zakresie prawa o fundacjach, prawa o stowarzyszeniach, prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa podatkowego i innych dziedzin prawa - stosownie do pojawiających się problemów prawnych.

Świadczone usługi są rzetelne i profesjonalne, nacechowane zaangażowaniem we wnikliwej analizie problemów. Wskazywane są przy tym zagrożenia prawne i gospodarcze różnych alternatywnych rozwiązań, co pomaga Zarządowi w trafnym podejmowaniu decyzji biznesowych. Usługi prawnicze świadczone są terminowo, sprawnie. Stanowisko prawne przedstawiane jest w sposób jasny i jednoznaczny, często w sposób wykraczający poza standardową poradę prawną.

Z przyjemnością potwierdzam rzetelność i profesjonalizm radcy prawnego Wiesławy Reszka i radcy prawnego Patrycji Skrzypeckiej-Kierepy. Polecam Kancelarię Radców Prawnych KONTRA Konsorcjum, ponieważ dzięki jej staraniom wiele spraw udało się sprawnie i pomyślnie rozwiązać.


Prezes zarządu
Bogusław Witkowski


Przychodnia leczenia ran i pielęgnacji stóp "Centrum Stopy"Kancelaria Pani mecenas Patrycji Skrzypeckiej Kierepy, zajmuje się od dłuższego czasu prowadzeniem naszych spraw bieżących z firmami, przygotowywaniem umów z pracownikami i różnymi instytucjami, gdzie niezbędne jest wsparcie prawne.

Wszystkie działania odbywają się bardzo profesjonalnie z uwzględnieniem obecnie wchodzących przepisów. Na szybką reakcję Pani mecenas możemy liczyć zarówno przez telefon, co jest niezmiernie ważne przy nagłych sprawach, jak również przy przygotowaniu stosownych pism. Zespół kancelarii sprawnie wykonuje swoją pracę, dzięki czemu nie ma opóźnień czy jakichkolwiek zaniedbań.

Olbrzymie zaangażowanie Pani mecenas z uwagi na ciqgłe zmiany przepisów przez ustawodawcę daję poczucie bezpieczeństwa i kompetencji. Z pełnym przekonaniem i zadowoleniem chciałabym polecić usługi prawnicze Pani mecenas Patrycji Skrzypeckiej - Kiepy, jako wybitnego praworządnego prawnika, stojącego na straży prawa i dobra interesów swojego klienta.


Kazimiera Proszkowska


PRO AIR Sp. z o.o.Z pełnym przekonaniem rekomenduje usługi radcy prawnego Wiesławy Reszki, działającej w ramach konsorcjum Kancelarii Radców Prawnych KONTRA, razem z radcą prawnym Patrycją Skrzypecką-Kierepą. Usługi świadczone przez radcę prawnego Wiesławę Reszkę polegają między innymi na analizie zawieranych umów, jak również wiążą się z doradztwem w zakresie szeroko pojętego prawa gospodarczego, w szczególności prawa budowlanego oraz prawa cywilnego i podatkowego.

Jakość świadczonych usług oceniam na najwyższym poziomie, wykonywane są w sposób profesjonalny i rzetelny, a sposób przekazania stanowiska jest jednoznaczny, nie pozostawiający wątpliwości, pozwalający na podjęcie stosownych działań.

Dzięki staraniom Kancelarii Radców Prawnych KONTRA szybko udaje nam się zapobiegać czy rozwiązywać problematyczne sytuacje, dlatego też z przyjemnością polecam usługi Kancelarii z uwagi na jej bogate doświadczenie oraz ekspercką wiedzę pracujących w niej osób.


Z poważaniem
Prezes Zarządu
mgr inż. Zbigniew Kamiński


Simple RentKorzystamy z usług prawnych Kancelarii od początku powstania naszej firmy i zawsze możemy liczyć na szybką i profesjonalną pomoc wynikającą ze znajomości stosowanych przepisów, jasności przekazywania informacji, trafności podejmowanych rozwiązań oraz częstego wychodzenia z własną inicjatywą.

Bardzo ważną kwestią jest fakt ukierunkowania Kancelarii na założone przez nas cele oraz specyfikę działalności naszej firmy. Mając powyższe na uwadze, w pełni rekomendujemy Kancelarię Kontra jako godnego zaufania i profesjonalnego partnera we współpracy

Grzegorz Bieńkowski
Właściciel Simple Rent


Swarzędz Home Sp. z o.o.Radca prawny Pani Wiesława Reszka oraz Radca prawny Pani Patrycja Skrzypecka-Kiepera Działając wspólnie w ramach Kancelarii Radców Prawnych "Kontra" Konsorcjum z siedzibą w Gdyni przy ul. Władysława IV 17/17 założyła Swarzędz Home Sp. z o.o. w Swarzędziu i świadczyła dla tej spółki kompleksową obsługę prawną w latach 2014-2017r.

Swarzędz Home Sp. z o.o. rekomenduje Kancelarię Radców Prawnych "Kontra" Konsorcjum jako partnera solidnego, wszechstronnego, charakteryzującego się profesjonalizmem, terminowością, a takżekompleksowym podejściem przy rozwiązywaniu problemów.

Swarzędz Home Sp. z o.o. dziękuje za wieloletnią współpracę i poleca Kancelarię do współpracy innym podmiotom


RODA Stowarzyszenia Jachtklub MorskiDziałając w imieniu w imieniu Stowarzyszenia Yachtklub Morski RODA, z całym przekonaniem polecam usługi prawne oferowane przez radcę prawnego Wiesławę Reszkę, która działa jako Konsorcjum Kancelarii Radców Prawnych KONTRA razem z radca prawnym Patrycją Skrzypecką- Kierepą.

W okresie współpracy z Kancelarią obie jej Wspólniczki, jak również osoby współpracujące daty się poznać jako wyjątkowo solidni fachowcy Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawnicze, między innymi w zakresie prawa o stowarzyszeniach, prawa cywilnego, prawa gospodarczego, jak również w zależności od aktualnego zapotrzebowania klienta - także w innych dziedzinach.

Współpraca z Kancelaria KONTRA przebiega bardzo profesjonalnie. Radca prawny Wiesława Reszka, jak również radca prawny Patrycja Skrzypecka-Kierepa podchodzą do realizacji zleconych im zadań z ogromną skrupulatnością. Świadczone usługi są terminowe i znajdują właściwe rozwiązanie problemu.

Polecam Kancelarię Radców Prawnych KONTRA-Konsorcjum, z uwagi na jasność i przejrzystość przekazywanych rozwiązań.


Rodzina GórskichWyrażamy najwyższe wyrazy uznania wobec KANCELARII RADCÓW PRAWNYCH KONTRA z siedzibą w Gdyni przy ul. Władysława IV 17/17. W latach 2012-2013r mieliśmy ogromną przyjemność współpracować przy trudnych negocjacjach z jednym z gdyńskich deweloperów. Skomplikowana i wielowątkowa transakcja zakończona została podpisaniem bardzo złożonego aktu notarialnego.

Ogromna wiedza prawnicza, doskonała współpraca z kancelarią , cierpliwość i dociekliwość przy analizowaniu różnych rozwiązań prawnych to cechy, które wywarły na nas największe wrażenie i uchroniły przed wieloma prawno-podatkowymi niebezpieczeństwami. Pragniemy podziękować za osobiste zaangażowanie całego zespołu, oraz pełen profesjonalizm w działaniu. Z pewnością nasza dotychczasowa współpraca przełoży się na wieloletnie wspólne działania w zakresie szeroko rozumianej pomocy prawnej, oraz doradztwa inwestycyjnego.

Rodzina Górskich


Usługi Stolarskie Janusz DobruckiZ przyjemnością rekomendujemy usługi prawne świadczone przez Kancelarię Radców Prawnych KONTRA Konsorcjum z siedzibą w Gdyni ul. Władysława IV 17/17. Korzystamy z usług Kancelarii w zakresie róznych konsultacji, przygotowania umów kontraktowych, opinii porad prawnych, windykacji należności oraz bieżącego doradztwa prawnego w róznym zakresie.

Powierzone przez nas sprawy realizowane są przez bardzo kompetentny zespot z duzą wiedzą prawniczą, który nie unika trudnych tematów, a sprawy zalatwiane są zgodnie z naszymi oczekiwaniami Dobra opieka prawna sprawia ze zarówno w biznesie jak i zyciu prywatnym poruszamy się pewnie i bezpiecznie. Bazując na dotychczasowym doświadczeniu bardzo wysoko oceniamy współpracę z Kancelaria Kontra Konsorcjum Zdecydowanie polecamy usługi świadczone przez kancelarię innym podmiotom oraz klientom indywidualnym.


Janusz Dobrucki


VBW Engineering sp. z o.o.Działając w imieniu VBW Engineering Sp. o.o. z siedzibą w Gdyni, niniejszym, z pelnym przekonaniem rekomenduję usługi prawne świadczone na rzecz Spółki przez Kancelarie Radców Prawnych KONTRA Konsorcjum. Pomoc prawna udzielana przez mecenas Wieslawę Reszkę oraz mecenas Patrycja Skrzypecka-Kierepa świadczona jest na rzecz Spółki od wielu lat, z najwyższą starannościa.

Świadczone usługi mają charakter kompleksowy. Kancelaria zajmuje się w szczególności prowadzeniem spraw Spółki przez organami wymiaru sprawiedliwości, sporządzaniem projektów dokumentów prawnych, umów cywilnoprawnych oraz pism sądowych, jak również przygotowywaniem opinii prawnych, w tym z zakresu prawa handlowego, podatkowego oraz szeroko pojętego prawa cywilnego.

Analiza problemu przedstawiana jest w sposób jasny, niebudzący watpliwości. Podejmowane działania cechuje wysoki profesjonalizm oraz terminowość. Skuteczność w dzialaniu, bogata wiedza polączona z ogromnym doświadczeniem praktycznym, pieczolowita dbalość o standardy obsługi klienta oraz znakomite zrozumienie otoczenia biznesowego zapewniają Spółce niewatpliwie profesjonalną obsługe prawną

Majac powyższe na wzgledzie, oraz biorąc pod uwage fakt dlugoletniej współpracy, z pelnym przekonaniem rekomenduję profesjonalizm zespołu Kancelarii Radców Prawnych KONTRA Konsorcjum.

Z poważaniem
Prezes zarządu
Mirosław Górecki


Western Home FIW imieniu firmy Western Home Fl gorąco polecam usługi prawne Kancelarii Radców Prawnych Kontra Konsorcjum z siedzibą w Gdyni.
Rozpoczęcie współpracy z Kancelaria było dla mnie ogromną zmianą jakościową w ramach komplementarnej obsługi prawnej prowadzonej przeze mnie działalności.

Ogromna wiedza prawnicza, pelna swoboda w poruszaniu się w przestrzeni prawnej, niekonwencjonalne a tym samym skuteczne podejście w rozwiązywaniu bieżących kwestii prawnych, rzetelność i punktualność, pelna komunikatywność stanowią dużą przewagę konkurencyjną.

Polecam z głebokim przeświadczeniem.
Grzegorz Wilnicki